Utvalget som skal utrede næringspolitikken

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget som skal utrede næringspolitikken" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget som skal utrede næringspolitikken
Utvalgsnummer: 9124000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Nærings- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 19.05.95.
Mandat:
Utvalget skal utrede problemstillingen: Hva er viktige utfordringer for norsk n{ringsliv. Hvordan b|r myndighetenes politikk innrettes for } styrke n{ringslivets muligheter og evne til } m|te utfordringer i framtiden? Utvalget skal avgi innstilling in
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Nærings- og energidepartementet 12 0 9 1333483
1996 Næringsdepartementet 12 0 18 1152757
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Direktør I statsråd 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Trond Mellingsæter 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Berit Kjøll 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Ass. Banksjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Finn Kristensen 1 805 Bedriftsrådgive I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Arbeidende Styr I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Ordfører I statsråd 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Trond Mellingsæter 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Berit Kjøll 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Ass. Banksjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Leiv Lea Nergaard 1 301 Konserndirektør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Finn Kristensen 1 805 Bedriftsrådgive I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Benedicte Berg Schilbred 2 1902 Arbeidende Styr I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1995