Skipsfartsstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skipsfartsstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skipsfartsstyret
Utvalgsnummer: 9128000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Nærings- og handelsdepartementet 10 10 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Leder Anne-Grete Strøm-Erichsen 2 1201 Kommunalråd Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Finn-Arne Johansen 1 301 Avdelingsdirekt Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn Olsen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 219 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Jacob Thomas Staib 1 220 Orlogskaptein Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Tor Kværneggen 1 229 Kontorsjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Morten Høegh Westye 1 301 Advokat Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Anne Beth Skrede 2 301 Forbundssekretæ Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Nils Ivar Larsen 1 605 Underdirektør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Berit Alfsen 2 217 Underdirektør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Forbundsleder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Inga M. Frøysa 2 301 Advokat Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Steinar Småberg 1 301 Orlogskaptein Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Arthur Gjengestø 1 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Knut Anders Moi 1 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Wilh. Wilhelmsen 1 301 Skipsreder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Ass. Direktør Av departement 1997
1997 Varamedlem og nestleder Anette Olsen 2 301 Adm. Direktør Av departement 1997