Einar Alnæs

Denne siden viser opplysninger om Einar Alnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Alnæs
NSD id-nummer: 100208
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Førstefullmektig
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førstefullmektig
2004 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førstefullmektig
2005 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Førstefullmektig
2006 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Førstefullmektig