Ansgar Joakim Kosmo

Denne siden viser opplysninger om Ansgar Joakim Kosmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ansgar Joakim Kosmo
NSD id-nummer: 10033
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1981 1981
1984 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1981
1984 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1977
1985 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1981
1985 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1977
1986 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1736 Reindriftsagronom 1977