Veslemari Pran

Denne siden viser opplysninger om Veslemari Pran fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Veslemari Pran
NSD id-nummer: 10059
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gårdbruker 1981 1981
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogbruker 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gårdbruker 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gardbruker 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gardbruker 1982
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gardbruker 1982
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Gardbruker 1982 1987
1988 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 419 Skogbruker 1987
1994 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 419 Skogeier 1993
1994 Styret for Statens skogplanteskoler AS Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 419 Skogeier 1993
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1994
1995 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 419 Skogeier 1993
1995 Styret for Statens skogplanteskoler AS Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 419 Skogeier 1993
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1994
1996 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 419 Skogeier 1993
1996 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1992
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1994
1997 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 419 Skogeier 1993
1997 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1992
1997 Styret for Statens skogplanteskoler AS Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 419 Skogeier 1993 1997
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 419 Skogeier 1994
1997 Styret for Drevsjø Trelast AS Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 419 Skogeier 1997