Hilde Merethe Berg

Denne siden viser opplysninger om Hilde Merethe Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Merethe Berg
NSD id-nummer: 100663
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Avdelingsdirektør
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Avdelingsdirektør
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Avdelingsdirektør
2009 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Avdelingsdirektør