Kåre Venn

Denne siden viser opplysninger om Kåre Venn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Venn
NSD id-nummer: 10069
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981 1981
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1982 1982
1984 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1982
1984 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 214 Forsker 1985
1985 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Forsker 1981
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Forsker 1985 1986