Britha Bergstø

Denne siden viser opplysninger om Britha Bergstø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Britha Bergstø
NSD id-nummer: 100790
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Førstekonsulent
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Førstekonsulent
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Førstekonsulent