Rita Boine

Denne siden viser opplysninger om Rita Boine fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rita Boine
NSD id-nummer: 100902
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2003 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kundeveileder
2004 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kundeveileder
2005 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2006 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2007 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2008 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2009 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2010 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder
2011 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 2025 Kundeveileder