Åse Marie Bue

Denne siden viser opplysninger om Åse Marie Bue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Marie Bue
NSD id-nummer: 101281
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1002
2004 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder
2005 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1002
2006 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1002