Arild Larsen

Denne siden viser opplysninger om Arild Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Larsen
NSD id-nummer: 10131
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1981 1981
1984 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1981
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1981
1986 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Forsker 1986
1986 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1981
1987 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Forsker 1986
1988 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Forsker 1986
1989 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Leder Av departement 1804 Forsker 1986 1989
1990 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Stasjonsformann 1990
1991 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Stasjonsformann 1990
1992 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Stasjonsformann 1990
1992 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Leder Av departement 1804 Forsker 1986 1992
1993 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1990
1994 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1990
1995 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1990
1996 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1990
1997 Styret for Maskinførerskolen for landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Forsker 1990