Asta Brimi

Denne siden viser opplysninger om Asta Brimi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asta Brimi
NSD id-nummer: 101343
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 513 Redaktør
2002 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan 513 Redaktør
2002 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 513 Redaktør
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Redaktør
2003 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Redaktør
2003 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Redaktør
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Redaktør
2004 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Redaktør
2004 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Redaktør
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 513 Redaktør
2005 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan 513 Redaktør
2005 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 513 Redaktør
2006 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan 513 Redaktør
2006 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 513 Redaktør
2007 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan 513 Redaktør
2007 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 513 Redaktør
2008 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 513 Redaktør