Asbjørg Solberg Christophersen

Denne siden viser opplysninger om Asbjørg Solberg Christophersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørg Solberg Christophersen
NSD id-nummer: 101460
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingssjef
2002 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ 301 Avdelingssjef
2003 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingssjef
2003 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Avdelingssjef
2004 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingssjef
2004 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Avdelingssjef