Sverre Kvakkestad

Denne siden viser opplysninger om Sverre Kvakkestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Kvakkestad
NSD id-nummer: 10172
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Statskonsulent 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Statskonsulent 1980 1982
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 1980 1986
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Underdirektør 1987
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Avdelingsdirekt 1987
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 124 Avdelingsdirekt 1987