Olve Engebrethsen

Denne siden viser opplysninger om Olve Engebrethsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olve Engebrethsen
NSD id-nummer: 102019
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 220 Seniorrådgiver
2003 Importrådet for landbruksvarer Seniorrådgiver
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Seniorrådgiver
2004 Importrådet for landbruksvarer Seniorrådgiver
2005 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver
2006 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver
2007 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver
2008 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver
2009 Importrådet for landbruksvarer 220 Seniorrådgiver