Marit Engebretsen

Denne siden viser opplysninger om Marit Engebretsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Engebretsen
NSD id-nummer: 102202
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2002 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Ekspedisjonssjef
2002 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Ekspedisjonssjef
2002 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Ekspedisjonssjef
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2003 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Ekspedisjonssjef
2003 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Ekspedisjonssjef
2003 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Ekspedisjonssjef
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2004 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Ekspedisjonssjef
2004 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Ekspedisjonssjef
2004 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Ekspedisjonssjef
2004 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Ekspedisjonssjef
2005 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2005 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Ekspedisjonssjef
2005 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Ekspedisjonssjef
2005 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Ekspedisjonssjef
2005 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Ekspedisjonssjef
2006 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Ekspedisjonssjef