Anni Milward

Denne siden viser opplysninger om Anni Milward fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anni Milward
NSD id-nummer: 10234
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 529 Nestformann 1981 1981
1982 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1982 1982
1985 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Forbundsformann 1985
1986 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Forbundsleder 1982 1986
1986 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Forbundsleder 1985
1987 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Forbundsleder 1985
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 529 Forbundsleder 1987
1988 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Forbundsleder 1985
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 529 Forbundsleder 1987
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Leder 1985 1989
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 529 Leder 1987
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 529 Leder 1982 1990
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 529 Leder 1985 1992