Henry Kr. Haug

Denne siden viser opplysninger om Henry Kr. Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henry Kr. Haug
NSD id-nummer: 10247
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 418 Formann 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Formann 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Formann 1981