Arne Ulfsæt

Denne siden viser opplysninger om Arne Ulfsæt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Ulfsæt
NSD id-nummer: 10263
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1985 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1986 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1989