Sverre Fosse

Denne siden viser opplysninger om Sverre Fosse fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Fosse
NSD id-nummer: 10341
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 903 Fylkesingeniør 1981 1981
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesingeniør 1981
1985 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 922 Miljøvernleder 1971 1985