Sissel Grøttum

Denne siden viser opplysninger om Sissel Grøttum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Grøttum
NSD id-nummer: 10383
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Konsulent 1981 1981
1981 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Cand. Pharm. 1981 1981
1983 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1984 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1985 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Legemiddelinspekt 1981 1985
1986 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1987 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1988 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986 1988
1989 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1989 Nemnda for teknisk sprit Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1989
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988 1990
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988 1992
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988 1992