Rolf G. Andresen

Denne siden viser opplysninger om Rolf G. Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf G. Andresen
NSD id-nummer: 103919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap 1103 Avdelingsdirektør
2003 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør