Kine Hellebust

Denne siden viser opplysninger om Kine Hellebust fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kine Hellebust
NSD id-nummer: 103966
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Artist
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Artist
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist
2006 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist
2007 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist
2008 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist
2009 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1933 Artist