Gunnar Stålsett

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Stålsett fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Stålsett
NSD id-nummer: 10407
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 427 Prost 1981 1981
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1982 1982
1983 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1982
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1981
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1982
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1981
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984
1985 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1982