Grete Hvardal

Denne siden viser opplysninger om Grete Hvardal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Hvardal
NSD id-nummer: 104700
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 220 Sikkerhetskonsulent
2003 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Sikkerhetskonsulent
2004 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Sikkerhetskonsulent
2005 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 220 Sikkerhetskonsulent
2006 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 220 Sikkerhetskonsulent
2007 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 220 Sikkerhetskonsulent
2008 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 220 Sikkerhetskonsulent