Johan Sæbø

Denne siden viser opplysninger om Johan Sæbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Sæbø
NSD id-nummer: 1048
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Skoleinspektør 1980 1980
1982 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Skoleinspektør 1973 1982
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Skoleinspektør 1980
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Byråsjef
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Byråsjef
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1987 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 301 Byråsjef