Vigdis Vevstad

Denne siden viser opplysninger om Vigdis Vevstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vigdis Vevstad
NSD id-nummer: 10504
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Flyktningerådgi 1996
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Flyktningerådgi 1996