Odd Gunnar Skagestad

Denne siden viser opplysninger om Odd Gunnar Skagestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Gunnar Skagestad
NSD id-nummer: 10508
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1990 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1991 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1992 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1994 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1992