Pål Erik Korsvold

Denne siden viser opplysninger om Pål Erik Korsvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Erik Korsvold
NSD id-nummer: 105142
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Professor
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Professor
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Professor
2005 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Professor
2006 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Professor
2007 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Professor
2008 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor
2009 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor
2010 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor
2011 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor
2012 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor
2013 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder 219 Professor