Jessica Kathle

Denne siden viser opplysninger om Jessica Kathle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jessica Kathle
NSD id-nummer: 105509
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 215 Førsteamanuensis
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Førsteamanuensis
2004 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Førsteamanuensis
2005 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 215 Førsteamanuensis
2012 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Førsteamanuensis
2013 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Førsteamanuensis