Inger Margrethe Gaarder

Denne siden viser opplysninger om Inger Margrethe Gaarder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Margrethe Gaarder
NSD id-nummer: 1058
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Høgskolelærer 1980 1980
1982 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Høgskolelektor 1982
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Høgskolelektor 1980
1983 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Høgskolelektor 1982 1983
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1989 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Forfatter 1990
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Forfatter 1990
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Forfatter 1990
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Forfatter 1988
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Forfatter 1990