Peder Ellingvåg

Denne siden viser opplysninger om Peder Ellingvåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peder Ellingvåg
NSD id-nummer: 10634
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Fiskerisjef 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Fiskerisjef 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Fiskerisjef 1982