Anders Bjarne Moe

Denne siden viser opplysninger om Anders Bjarne Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Bjarne Moe
NSD id-nummer: 106462
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2005 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2006 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2006 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2006 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2007 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2007 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2007 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2008 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2008 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2008 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2009 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2009 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2009 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2010 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2010 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2010 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2011 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 219 Ekspedisjonssjef
2011 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2011 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2012 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2012 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2013 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef
2013 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder 219 Ekspedisjonssjef