Jorunn M. Brandsnes

Denne siden viser opplysninger om Jorunn M. Brandsnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn M. Brandsnes
NSD id-nummer: 10662
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Student 1982 1982
1983 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Student 1982 1983