Kjellaug Nakkim

Denne siden viser opplysninger om Kjellaug Nakkim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjellaug Nakkim
NSD id-nummer: 106773
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 104 Pensjonist
2002 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Pensjonist
2003 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Pensjonist
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Pensjonist
2004 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Pensjonist
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 104 Pensjonist
2005 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist
2006 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 104 Pensjonist
2006 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist
2007 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 104 Pensjonist
2007 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist
2008 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 104 Pensjonist
2008 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist
2009 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 104 Pensjonist
2013 Styret for Høgskolen i Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 104 Pensjonist