Magne Nesvik

Denne siden viser opplysninger om Magne Nesvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Nesvik
NSD id-nummer: 106885
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Fylkesutdanningsdirektør
2002 Sektorstyre for hørsel 1103 Fylkesutdanningsdirektør
2002 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ 1103 Fylkesutdanningsdirektør
2003 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesutdanningsdirektør
2003 Sektorstyre for hørsel Fylkesutdanningsdirektør
2003 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Fylkesutdanningsdirektør
2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesutdanningsdirektør
2004 Sektorstyre for hørsel Fylkesutdanningsdirektør