Roger Nordhagen

Denne siden viser opplysninger om Roger Nordhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roger Nordhagen
NSD id-nummer: 107035
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder 301 Underdirektør
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder 301 Underdirektør
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan 301 Underdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Underdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Underdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Underdirektør
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Underdirektør
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Underdirektør
2004 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Underdirektør