Ole Berg

Denne siden viser opplysninger om Ole Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Berg
NSD id-nummer: 10804
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelektor 1982
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1982 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Førstelektor 1983
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelektor 1983
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelektor 1983
1983 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstelektor 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelektor 1983
1984 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstelektor 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelektor 1983
1985 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstelektor 1983
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstelektor 1986
1986 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstelektor 1983
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1986