Liv Vedeler

Denne siden viser opplysninger om Liv Vedeler fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Vedeler
NSD id-nummer: 1081
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1980 1980
1983 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1980 1984
1984 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1984
1984 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1980 1984
1985 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1984
1986 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høgskolelektor 1984
1987 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensi 1984
1988 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensi 1984