Berit Sanness

Denne siden viser opplysninger om Berit Sanness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Sanness
NSD id-nummer: 108326
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef
2002 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef
2003 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Internasjonal Sjef
2003 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Internasjonal Sjef
2004 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Internasjonal Sjef
2004 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Internasjonal Sjef
2005 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef
2005 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef
2006 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef
2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 533 Internasjonal Sjef