Jan Schrøder

Denne siden viser opplysninger om Jan Schrøder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Schrøder
NSD id-nummer: 108361
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Seksjonssjef
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Seksjonssjef
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Seksjonssjef