Mali Hole Skogen

Denne siden viser opplysninger om Mali Hole Skogen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mali Hole Skogen
NSD id-nummer: 108665
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
2002 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
2004 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.