Hill-Martha Solberg

Denne siden viser opplysninger om Hill-Martha Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hill-Martha Solberg
NSD id-nummer: 108911
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 1870 Stortingsrepresentant
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Stortingsrepresentant
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Stortingsrepresentant