Marie Rein Bore

Denne siden viser opplysninger om Marie Rein Bore fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marie Rein Bore
NSD id-nummer: 10898
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Journalist 1982 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1982
1984 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Journalist 1984
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1982
1985 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Journalist 1984
1985 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1985
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Journalist 1982 1986
1986 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Journalist 1984
1986 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1985
1987 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Journalist 1984
1987 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1985
1988 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1985
1989 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Journalist 1985
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Journalist 1982 1990
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Journalist 1997