Hilde Sejersted

Denne siden viser opplysninger om Hilde Sejersted fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Sejersted
NSD id-nummer: 10905
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lektor 1982 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lektor 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lektor 1982
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Lektor 1984
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lektor 1982
1985 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Lektor 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lektor 1982 1986
1986 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Lektor 1984
1987 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Lektor 1984
1997 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lektor 1996