Egil Alnæs

Denne siden viser opplysninger om Egil Alnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Alnæs
NSD id-nummer: 10910
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lege 1982
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ass. Overlege 1982 1986
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1982
1988 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ass. Overlege 1988
1989 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ass. Overlege 1988 1989
1994 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Spesiallege 1988 1994
1995 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sjefslege 1988 1995