Alf J. Raaum

Denne siden viser opplysninger om Alf J. Raaum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf J. Raaum
NSD id-nummer: 109350
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 230 Adm. Direktør
2002 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 230 Adm. Direktør
2003 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2003 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Adm. Direktør