Almar Sagelvmo

Denne siden viser opplysninger om Almar Sagelvmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Almar Sagelvmo
NSD id-nummer: 109356
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 213 Landbruksdirektør
2002 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan 213 Landbruksdirektør
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 213 Landbruksdirektør
2003 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Landbruksdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Landbruksdirektør
2004 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Landbruksdirektør
2004 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Landbruksdirektør
2005 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 213 Landbruksdirektør
2005 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 213 Landbruksdirektør
2006 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 213 Landbruksdirektør
2007 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 213 Landbruksdirektør