Trygve Ramberg

Denne siden viser opplysninger om Trygve Ramberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Ramberg
NSD id-nummer: 10963
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1989 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1990 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1990 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1990
1990 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1991 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1991 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1990
1991 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1992 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990 1992
1992 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1990
1993 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1990
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1993
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1993
1994 Styret for Høgskolen i Lillehammer Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1994
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1993
1995 Styret for Høgskolen i Lillehammer Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994
1996 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990 1996
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1993
1996 Styret for Høgskolen i Lillehammer Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1993 1997
1997 Styret for Høgskolen i Lillehammer Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994