Nordvald Mo

Denne siden viser opplysninger om Nordvald Mo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nordvald Mo
NSD id-nummer: 11014
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1982 1982
1988 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1980
1989 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1980
1990 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1980
1991 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1980
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1991
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1991